Välkommen till SFGG

Nordisk gruppterapikonferens

Välkomna till den X:e Nordiska gruppkonferensen som hålls i Stockholm i 5-7 september. Läs mer i Inbjudan. Nordisk konferens 2019