Om SFGG

Svenska Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling, SFGG

ombildades år 2002 ur Föreningen för Gruppsykoterapi i Stockholm till att omfatta hela landet. Föreningen för Gruppsykoterapi i Stockholm bildades år 1962. Mer om föreningen

SFGG är en intresseförening som har till uppgift att förmedla och utveckla kunskap om och professionellt arbete med grupper, vilka syftar till att bearbeta medvetna såväl som omedvetna psykiska och sociala processer. Föreningens uppgift är därtill att samla medlemmar för utbyte av erfarenheter, att medverka till bildandet av lokala nätverk och intressegrupper, att främja utbildning och forskning som gäller grupper och gruppsykoterapi, att utveckla och främja nationella, nordiska och internationella kontakter inom intresseområdet, att verka som remissinstans, att bedriva informativ verksamhet och att samarbeta med andra liknande intresseföreningar.  Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen. Medlemmar som önskar utnyttja SFGG:s förmedlingsverksamhet skall vara legitimerade psykoterapeuter. Till förmedlingslistan