Så blir du medlem

Har du frågor gällande medlemskap i föreningen är du välkommen att kontakta styrelsen genom att klicka på länken uppe till höger.
Styrelsen beslutar om medlemskap. När vi fått din ansökan, tar vi upp den på nästa styrelsesammanträde. Du som blir medlem får ett välkomstbrev och inloggningsuppgifter till medlemssidorna när du betalat  medlemsavgiften.

Medlemsavgiften för alla medlemmar är 400:- per år.

Den som önskar kan få namn och kontaktuppgifter publicerade på förmedlingssidan/ sök gruppterapeut. Kontakta någon i styrelsen för detta.

Medlemsavgiften  betalas in till

Svenska Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling

Plusgirot 581028-8

Glöm inte ange namn och vad inbetalningen avser.

Styrelsen