Om föreningen

Svenska föreningen för gruppsykoterapi och grupputveckling organiserar främst gruppanalytiskt orienterade och utbildade psykoterapeuter verksamma i Sverige, dels andra yrkesutövare som arbetar professionellt med grupper. Föreningen har c:a 100 medlemmar. Föreningen bedriver öppen verksamhet med seminarier och möten för medlemmar och andra intresserade inom området gruppterapi, gruppdynamik och övrig gruppverksamhet.

Föreningen består dels av ordinarie medlemmar som i sitt yrkesutövande bedriver gruppsykoterapi eller annat professionellt arbete med grupper, dels av stödmedlemmar. En stödmedlem kan vara en person, företag, organisation eller institution som vill stödja föreningens verksamhet utan att själv aktivt arbeta med gruppsykoterapi eller grupputveckling.

Om du är intresserad av att gå i gruppterapi kan du ladda ned informationsbroschyr här: broschyr gruppsykoterapi

 

Om tidigare program och verksamhet

Ålands skärgård

Var går gränsen?

Ett AGSLO-seminarium om individuella, organisatoriska och geopolitiska gränser i vår tid gränser ändras och förskjuts inom en mängd områden. Politik, ekonomi, teknik och sociala faktorer skapar eller löser upp gränser. Våra föreställningar om var gränsen går och varför påverkar hur vi hanterar den. De flesta av oss kan räkna upp ett antal viktiga gränser som har ändrats men där vi inte uppmärksammat förändringen förrän den är ett faktum och handlingsutrymmet plötsligt är litet eller obefintligt. Vad är det som gör att det blir så?

INBJUDAN Vi inbjuder till ett seminarium om gränser fredagen 23 september

2016 kl. 13 – 17 i Storkyrkans lokaler på Själagårdsgatan 13, Stockholm

SYFTE Syftet är att bidra till att deltagarna upplever ökad insikt och förståelse för gränsers roll i individuella, organisatoriska och geopolitiska sammanhang samt en fördjupad förståelse av hot och möjligheter vid gränsförflyttningar. En strävan är också att öka deltagarnas möjligheter att använda egna mandat och eget handlingsutrymme för att påverka hur, för dem betydelsefulla, gränser utvecklas. Seminariet bygger på en blandning av gruppsamtal och strategisk omvärldsanalys

LEDNING Seminariet leds av Hasse Kjellgren, Kerstin Frenning, Siv Boalt Boëthius, och Urban Rosenqvist, som tillsammans har en bred erfarenhet från vård och omsorg, forskning, näringsliv och kyrklig verksamhet. Johan Grant kommer att medverka med reflektioner över seminariets arbetsprocess. Samtliga medverkande är stiftelseråd inom AGSLO

ANMÄLAN Senast 8 september till Urban Rosenqvist

urban.rosenqvist@pubcare.uu.se. Anmälan är bindande

AVGIFT 500 kronor betalas i samband med anmälan till AGSLO:s plusgiro

16 19 89-9

 

 

 

Granada IAGP 2

The XV. International Summer Academy in Granada: One World only – the Value to be Human     20.-24.6. 2016 The Summer Academy is recognized under the auspices of the International Association of Group Psychotherapy and Group Processes (IAGP). It is further recognized by the UNESCO (andalusian branch) and the Institute of Peace and Conflicts (University of Granada). Six models of group psychotherapy will meet again in Granada: group analysis, psychodrama, jungian centered approach in groups, system centered approach, schema therapy and group dynamic. The academy will offer grants for students from Israel, Palestina, Egypt and many other countries on request. Dialogue is the key term for peace processes at a global level. Thus the summer academy is destinated to create a living learning field for the quality, but also for the breaking points of multicultural dialogue. It will focus especially this year on the value of being human which form the core element of humanism and of any kind of trans-cultural process. Granada as a historic model demonstrates the chances of a peaceful coexistence between different cultures, but also its menaces and its fragility. The academy as the essence of a shared culture of the group is putting the ” tyranny of differences” of language, approach or culture into question. Key note speeches will encompass: 1. The vision of JL and Zerka Moreno on the value to be human (Kate Bradshaw Tauvon/Sweden, President IAGP) 2. Women and mechanism of power in India (Magdalene Jeyarathnam/Chennai, East West Institute Chennai/India) 3. Violence in Ruanda in a global context (Joan Carrero/Mallorca, Candidate for the nobel price of peace between 2000-2010) 4. Leadership in collective trauma contexts – a dialogue about pain and limitations of a dialogue (Dr Mahmut Seiwal and Khader Rasras/Ramallah-Palestine & Gila Offer and Uri Levin/Israel) 5.  A group analytic view on recent processes of de-humanization (Regine Scholz/Germany) 6. The model of the NGO ”Solidarity” in Kos-Greece (Dora Bampali, Kos-Greece, Teacher and Co-founding member of ”Solidarity”) and during the afternoon plenaries dedicated to 1. the research on group therapy 2.  the situation of Egypt understood as a colective group process 3. the recommendations how to intervene in areas of conflict and of collective trauma with group techniques. There are a variety of small groups on different subjects and different methods run by international experts of our field, a social dreaming matrix group in the morning run by Gila Offer and a large group in the evening run by Roberta Mineo and Ray Haddock. The conference venue is an old morisque palace with looks on the Alahambra and the home of the eldest Flamenco school in Granada. IAGP members will receive a special fee deduction. The homepage with the complete program and the online registration form is located under:  www.granada-academy.org Hope to see you soon! Jorge Burmeister, IAGP Past President, Dean Summer Academy, Co-Director Moreno Center / Granada Elisabeth Rohr, Supervisor and Trainer Group analysis EGATIN and GASi, Delegate Summer Academy IAGP, Co-chair Summer Academy Cristina Taboada-Martinez, Chair Trans-cultural Section IAGP, Organizing Committee Summer Academy Maite Pi, Chair Family Therapy Section IAGP, Organizing Committee Summer Academy Catherina Mela, Secretary IAGP, Chair Research Committee IAGP, Member HOPE/Athens, Organizing Committee Summer Academy

 

 

Kirsten o Kate IAGP 2015 Rovinj

Sverige har tagit över ordförandeskapet i IAGP – International Association for Group Psychotherapy and Group Processes. Vi i SFGG gläder oss särskilt åt att det var vår egen medlem, Kate Bradshaw Tauvon, som valdes till president. Valet ägde rum vid IAGP:s 19:e världskongress i Rovinj i september 2015.  På bilden ovan ser vi IAGP:s nyvalda president Kate Bradshaw Tauvon tillsammans med SFGG:s dåvarande vice ordförande Kirsten Artin Kronkvist

 

 

 

Att hitta hem på vägen!

Svensk Psykodramaförening Workshop lördag 16 april

Tid: Lördag 16 april  kl. 10.00 – 17.00

Plats: Genuine Encounters, Själagårdsgatan 6A

Pris: 800.- (700.- för föreningens medlemmar) Anmälan till Lars Tauvon lars.tauvon@gmail.com el. tel. 08/4114941.
Begränsat deltagarantal. För att reservera plats: Insätt 200.- på föreningens plusgiro 32 34 84 – 6.

Har du gått vilse någon gång?  Hur hittar du hem i en värld under förändring? Vi berörs alla av rotlösheten, hemlösheten och tvångsförflyttningarna. Men hur vill vi gå vidare i strävan att leva och utvecklas i vår inre och yttre värld?  Kan du pröva att se från en ny vinkel, upptäcka nya tankar och möjliga färdriktningar? En kris kan vara början till något nytt och annorlunda. Något som visar vägen hem – till ett inre rum – ett psykologiskt tryggt utrymme.

Psykosociodrama är en upplevelsefokuserad metod som med en god dos spontanitet och kreativitet kan förändra dig och din roll i samhället. Vi kommer under dagen att undersöka hur grupper kan vara verksamma instrument för social integration, visa kulturens effekter på vårt personliga och hur vi själva  konstruktivt kan påverka vad som pågår omkring oss.

 

 

 

Info och anmälan till IX Nordiska Gruppsykoterapi-konferensen

 

www.ryhmaanalyysiyhdistys.fi/kongressen2016

 

 

Inbjudan till seminarium med Svenska Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling

fredagen den 15 april. 

Människor på flykt

Till seminariet före årsmötet den 15 april vill vi fortsätta på temat med relationen till flyktingarna.

Vi ville kliva närmare verkligheten och har därför bjudit in Ann-Christine Björk (leg psykoterapeut och vik. komminister i Saltsjöbaden) som engagerat sig i flyktingarbete inne på Stockholm Central och i Nacka, samt Sonja Levander (leg psykolog och psykoanalytiker) som arbetar som volontär vid Stadsmissionen.

De kommer att berätta om sina erfarenheter, tankar och reflektioner runt det de upplevt och sett i mötet med människor på flykt, i kris, med fokus på etik, individ, familj, och grupp. Vi får bidra med våra tankar runt grupper och vi hoppas på ett givande samtal.

 

 

Plats: Pumpan, Färgargårdstorget 1

Tid: 17.30-19.00

Anmälan till: Maria Anter: mariaanter65@gmail.com senast den 8 april.

 

Seminariet är gratis för medlemmar och kostar 150 kr icke medlemmar.

Inbetalas på postgiro 581028-8.

 

 

HUR KAN MAN LEVA BÄTTRE? – existentiella teman i livet och i psykoterapin

Välkommen till seminarium den 15 april

HUR KAN MAN LEVA BÄTTRE? -existentiella teman i livet och i psykoterapin

Kurs med Dan Stiwne 1-4 april 2016 i Provence

Lär dig mer om mening och meningslöshet, om kärlek och ensamhet, om sårbarhet och hållbarhet, om livet och döden. Kursen äger rum i Vence, Provence, Frankrike och kursledare är Dan Stiwne, psykolog och existentiell psykoterapeut.

Pris 8.500:- och kursavgiften inkluderar boende med halvpension på kurshotellet. Information och anmälan:   louise.boman@telia.com

HUR KAN MAN LEVA BÄTTRE-11 pdf

 

 

Tala är silver – tiga är guld?

Förbjudna och förträngda teman i grupp och samhälle

IX Nordiska Gruppsykoterapi Kongressen 9-10 sept 2016 i Helsingfors

Info och anmälan:

www.ryhmaanalyysiyhdistys.fi/kongressen2016