Okategoriserade

Inbjudan till seminarium 21 april
Välkomna till ett angeläget seminarium!

Världen och jag seminariu

Föreningens remissvar till Socialstyrelsen.

Remissvar till Socialstyrelsen

17:e Internationella Symposiet i Gruppanalys 15 – 19 augusti 2017,  i Berlin.Titel på Symposiet är: Social, Cultural and Clinical Challenges.
För mer information se: www.berlin-gasi-symposium2017.com

Gruppanalytiska Institutet i Stockholm
anordnar en ny tvåårig Diplomutbildning i gruppanalys 2017-2019.
För mer information se: gruppanalys.se

Gruppanalytiska Institutets seminarier under våren 2017

1 februari Lars Lorentzon berättar om sitt arbete på Barnbyn Skå ur ett gruppanalytiskt perspektiv

1 mars Vi läser och diskuterar en artikel om bekräftartekniker och motstrategier: <Ladda ner artikeln här>

10 maj Pia Litzell Berg om Gruppsykoterapi för äldre

Tid: 19.00 – 20.30
Plats: Institutet för Psykoterapi, St Göransgatan 63, Kungsholmen
Kostnad: 200:- (100:- för medlemmar i Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling). Betalas till BG 231-9739 Gruppanalytiska institutet.
Frågor och anmälan: bengt.lauthers@gruppanalys.se, 070-789 30 95, monica.tegerstedt@gruppanalys.se, 073-600 54 14
GAI:s seminarier hålls vanligtvis den första ojämna onsdagen i månaden. Antalet platser är begränsat.

Varmt välkomna!

Kritik mot Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer vid depression och ångest

Vid medlemsmötet den 10/2. diskuterades hur föreningen bör gå vidare med information och opinion om Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer för bl.a. depressionsbehandling.

Vid medlemsmötet framfördes kritik mot förslaget på ett antal punkter såsom

  • den kunskapsteoretiska grunden för förslaget har stark slagsida mot det somatiska -själen tycks man lämna därhän
  • förslagets vetenskapsteoretiska approach – förslaget grundas huvudsakligen på metastudier- kritiserades utifrån att sådana studier inte fångar in partikularitet
  • förslaget bortser från psykoterapeuternas professionalitet
  • evidensbegreppet missbrukas (metastudierna väger inte in de behandlades egna preferenser)
  • gruppterapi som behandlingsform utelämnas helt i förslaget

Styrelsen kommer att arbeta vidare med att ta in nya synpunkter och med att sprida information utifrån vårt eget kunskapsområde som behandlare och kliniker.  De personer (patienter) som söker vår hjälp uppvisar oftast ett kluster av symptom, och de vill ofta ha hjälp beträffande sina relationer – i högre grad än ”ren” symptomminskning. Det bör vidare observeras att vår kritik inte gäller andra terapiformer utan i huvudsak den ensidiga, tekniska syn som Socialstyrelsens projektgrupp visar prov på.

Claes-Otto Hammarlund (referent)

Den som vill följa debatten utifrån Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer kan göra det via Psykoterapicentrums hemsida: psykoterapicentrum.se. Där finns olika debattinlägg samt de presentationer som gjordes på seminariet på riksdagen den 22 februari som v och c bjudit in till.