Okategoriserade

Kate Bradshaw Tauvon ny världspresident i IAGP

Kirsten o Kate IAGP 2015 Rovinj

Sverige har tagit över ordförandeskapet i IAGP – International Association for Group Psychotherapy and Group Processes. Vi i SFGG gläder oss särskilt åt att det var vår egen medlem, Kate Bradshaw Tauvon, som valdes till president. Valet ägde rum vid IAGP:s 19:e världskongress i Rovinj i september.  På bilden ovan ser vi IAGP:s nyvalda president Kate Bradshaw Tauvon tillsammans med SFGG:s vice ordförande Kirsten Artin Kronkvist