Förmedling av gruppterapi

Gruppsykoterapeuter kan erbjuda platser i pågående eller nystartade grupper i olika delar av Stockholm och på flera andra orter i landet. Svenska föreningen för gruppsykoterapi och grupputveckling bedriver förmedling till intresserade deltagare i gruppsykoterapi,  ansvar för  terapeuternas  kliniska verksamhet vilar på den enskilda terapeuten. Förmedlarnas kontaktuppgifter och telefontid finner du här nedan. Förmedlarna kan hänvisa till legitimerade gruppsykoterapeuter som anmält intresse för att ta emot gruppterapipatienter samt ge råd och information till den som vill veta mera. Förmedlarna tar även emot frågor via sina mejladresser, för den som hellre vill kommunicera via mejl. Välkommen att höra av Dig till föreningens förmedlare eller titta på medlemslistan https://www.gruppterapi.org/medlemmar/  för att kontakta en gruppterapeut direkt.

Förmedlare:

Maret Pella Eliasson
0157-44138