Inbjudan till seminarium 181124

Öppna seminarier hösten 2018

GAI, Öppna seminarier ht 2018

Internationell konferens i Malmö i augusti

IAGP-konferens Malmö

Välkommen till två spännande evenemang i höst!
Två evenemang i höst

Vår 2018

Inbjudan AGSLO workshop mars 2018

GAI, Öppna seminarier vt 2018

Seminarium och workshop 2017

Inbjudan till seminarium 1 december 2017

Inbjudan workshop

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Inbjudan till seminarium 21 april
Välkomna till ett angeläget seminarium!

Världen och jag seminariu

Föreningens remissvar till Socialstyrelsen.

Remissvar till Socialstyrelsen

17:e Internationella Symposiet i Gruppanalys 15 – 19 augusti 2017,  i Berlin.Titel på Symposiet är: Social, Cultural and Clinical Challenges.
För mer information se: www.berlin-gasi-symposium2017.com

Gruppanalytiska Institutet i Stockholm
anordnar en ny tvåårig Diplomutbildning i gruppanalys 2017-2019.
För mer information se: gruppanalys.se

Gruppanalytiska Institutets seminarier under våren 2017

1 februari Lars Lorentzon berättar om sitt arbete på Barnbyn Skå ur ett gruppanalytiskt perspektiv

1 mars Vi läser och diskuterar en artikel om bekräftartekniker och motstrategier: <Ladda ner artikeln här>

10 maj Pia Litzell Berg om Gruppsykoterapi för äldre

Tid: 19.00 – 20.30
Plats: Institutet för Psykoterapi, St Göransgatan 63, Kungsholmen
Kostnad: 200:- (100:- för medlemmar i Föreningen för Gruppsykoterapi och Grupputveckling). Betalas till BG 231-9739 Gruppanalytiska institutet.
Frågor och anmälan: bengt.lauthers@gruppanalys.se, 070-789 30 95, monica.tegerstedt@gruppanalys.se, 073-600 54 14
GAI:s seminarier hålls vanligtvis den första ojämna onsdagen i månaden. Antalet platser är begränsat.

Varmt välkomna!

Kritik mot Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer vid depression och ångest

Vid medlemsmötet den 10/2. diskuterades hur föreningen bör gå vidare med information och opinion om Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer för bl.a. depressionsbehandling.

Vid medlemsmötet framfördes kritik mot förslaget på ett antal punkter såsom

  • den kunskapsteoretiska grunden för förslaget har stark slagsida mot det somatiska -själen tycks man lämna därhän
  • förslagets vetenskapsteoretiska approach – förslaget grundas huvudsakligen på metastudier- kritiserades utifrån att sådana studier inte fångar in partikularitet
  • förslaget bortser från psykoterapeuternas professionalitet
  • evidensbegreppet missbrukas (metastudierna väger inte in de behandlades egna preferenser)
  • gruppterapi som behandlingsform utelämnas helt i förslaget

Styrelsen kommer att arbeta vidare med att ta in nya synpunkter och med att sprida information utifrån vårt eget kunskapsområde som behandlare och kliniker.  De personer (patienter) som söker vår hjälp uppvisar oftast ett kluster av symptom, och de vill ofta ha hjälp beträffande sina relationer – i högre grad än ”ren” symptomminskning. Det bör vidare observeras att vår kritik inte gäller andra terapiformer utan i huvudsak den ensidiga, tekniska syn som Socialstyrelsens projektgrupp visar prov på.

Claes-Otto Hammarlund (referent)

Den som vill följa debatten utifrån Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer kan göra det via Psykoterapicentrums hemsida: psykoterapicentrum.se. Där finns olika debattinlägg samt de presentationer som gjordes på seminariet på riksdagen den 22 februari som v och c bjudit in till.

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Seminarium och diskussion om Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer

Inbjudan till seminarium och diskussion om Socialstyrelsens förslag till nya riktlinjer för depression och ångest,

Tid: fredagen den 10 februari kl. 16.
Plats: Psykoterapiteamets lokaler på Bågljusvägen 28, Finseninstitutet.
Anmälan: till Maria Anter per mail (mariaanter65@gmail.com) eller telefon: 0739525551.

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nypublicerat

Kirk, K., Wieser, M., & Stadier, C. (2016). Psychodrama. Empirical research and science 2-editorial. Zeitschrift für Psychodrama und Sociometrie , 1-15.

Rabung, S., Wieser, M., Thomas, A., Testoni, I., & Evans, C. (2016). Psychometric evaluation of the German version of the revised spontaneity assessment inventory (SAl-R). Zeitschrift für Psychodrama und Soziometri, 1-15.

Stadler, C, Pötscher-Gareiss, M., Wieser, M., Otto, c., & Marlok, Z. (2016). Interkulturelle Netzwerkforschung. Kulturvergleichende Analyse sozialer Netzwerkcharakteristika und Lebenszufriedenheit. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie, 1-18.

Testoni, L, Wieser, M., Armenti, A., Ronconi, L., Guglielmin, M., Cottone, P., & Zamperini, A. (2015). Spontaneity as predictive factor for well-being. Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie, 1-13.

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Ny bok: Applications of Group Analysis for the Twenty-First Century

Ta del av den nya boken här:

http://www.karnacbooks.com/product/applications-of-group-analysis-for-the-twenty-first-century/35112/?referrer=News10February2016&utm_source=Newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=News10February2016

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Opinion: Ge alla möjlighet till kvalificerad psykoterapi vid psykisk ohälsa

 

 

 

Klicka på länken:

http://www.riksforeningenpsykoterapicentrum.se/arbetsgrupper/kvalifceradpsykoterapi2015.htm

 

 

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Nya boktitlar inom gruppterapi

KARNAC ger specialrabatt under december. Klicka på länken och ta del av deras erbjudande:

Bokförlaget Karnac New Titles in Group Therapy

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Kate Bradshaw Tauvon ny världspresident i IAGP

Kirsten o Kate IAGP 2015 Rovinj

Sverige har tagit över ordförandeskapet i IAGP – International Association for Group Psychotherapy and Group Processes. Vi i SFGG gläder oss särskilt åt att det var vår egen medlem, Kate Bradshaw Tauvon, som valdes till president. Valet ägde rum vid IAGP:s 19:e världskongress i Rovinj i september.  På bilden ovan ser vi IAGP:s nyvalda president Kate Bradshaw Tauvon tillsammans med SFGG:s vice ordförande Kirsten Artin Kronkvist

Posted in Okategoriserade | Leave a comment

Årsmöte 2017

Innehållet på denna post är endast till för medlemmar. För att bli medlem klicka Här

Leave a comment

Årsmöte 20/3 2015

Innehållet på denna post är endast till för medlemmar. För att bli medlem klicka Här

Leave a comment